Regulamentul oficial al „Revistei A-HA! Primavara 2018”

Perioada: Martie – Mai  2018 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL EVENIMENTULUI

Organizatorul este S.C. SEVERIN SHOPPING CENTER S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, strada Barbu Vacarescu , nr 301-311, etaj 3,biroul nr. 26, sector 2, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/12452/2012, cod fiscal RO 30831966, cont IBAN RO25 RZBR 0000 0600 1747 6142, deschis la RAIFFEISEN BANK, punct de lucru in Severin Shopping Center , reprezentata prin Dna. Stanica Mihaela Adriana,  in calitate de Imputernicit.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII EVENIMENTULUI

Aceast eveniment este organizat si va avea loc in incinta centrului Comercial Severin Shopping Center, B-dul Mihai Viteazu, Nr. 78, Drobeta Turnu Severin.

Perioada de desfasurare a evenimentului este Martie – Mai 2018

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE

La aceasta promotie vor participa persoanele care in perioada Martie – Mai 2018 se vor prezenta cu talonul decupat din Revista A-HA Primavara 2018 si se vor incadra in primii 500 de clienti.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala este deschisă tuturor clientilor care au împlinit vârsta de 18 ani , pana la data inceperii campaniei, cu excepția angajatilor societății SC NEPI INVESTMENT MANAGEMENT SA, colaboratorii, angajații locatarilor Centrului Comercial Severin Shopping Center, ai agentiilor implicate în aceasta campanie promotionala, precum și sotii/sotiile ori rudele de gradul întâi ale acestora.

SECTIUNEA 5.

MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Mecanism campanie:

Primii 500 de clienti care se vor prezenta cu talonul decupat din Revista A-HA Primavara 2018 pana la  data de 31 Mai 2018  vor primi pe loc un voucher in valoare de 20 de lei valabil in magzinele de pe galeria Centrului Comercial.

Se vor oferi 500 vouchere  în valoare de 20 lei inclus tva pe care îl pot cheltui în unul din magazinele: New Yorker, Lee Cooper, Poema, Musse, C&A, Benvenuti, Takko, Noriel, B&B Collection, Deichman, Fanylux, Fun Planet, KFC, Orsay, Curatatoria Perla, Play Again, Various Brands,  Yellow Pizza;

Clientii vor putea beneficia de premiul castigat doar daca vor completa datele de identificare in sistemul electronic al aplicatiei de colectare date personale Nepi Profiles de la biroul de informatii Severin Shopping Center si vor semna electronic in cadrul aplicatiei.

Premiul va fi primit pe loc la biroul de informatii.

Toate campurile aflate in sistemul aplicatiei de colectare date personale trebuie completate corect si complet.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL EVENIMENTULUI

La acesta campanie sunt oferite in total 500 vouchere valabile in magazinele Centrului Comercial specificate la sectiunea 5 . Valoarea totala a voucherelor fiind de 10.000 de lei.

Premiul va fi acordat conform mecanismului evenimentului prezentat la sectiunea 5.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

Mecanism

Primii 500 de clienti care se vor prezenta la Biroul de Informatii cu talonul decupat din Revista A-HA Primavara 2018 in perioada Martie – Mai 2018 vor primi pe loc un premiu : vouchere in valoare de 20 lei pe care îl pot cheltui în unul din magazinele : New Yorker, Lee Cooper, Poema, Musse, C&A, Benvenuti, Takko, Noriel, B&B Collection, Deichman, Fanylux, Fun Planet, KFC, Orsay, Curatatoria Perla, Play Again, Various Brands, Yellow Pizza.

Participarea la aceasta campanie promotionala implica acordul ca numele, adresa castigatorilor sa poata fi publicate si utilizate de catre organizator in materiale audio, foto si video, in mod gratuit.

Acordarea premiilor

In urma verificarii indeplinirii conditiilor din prezentul Regulament, castigatorul va primii pe loc  voucherul  descris la Sectiunea 6.

Este interzisa solicitarea si acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in prezenta campanie.

Premiile sunt in numar limitat de 500 vouchere ( 1 voucher avand valoare de 20 de lei).

Un client are dreptul de participare o singura data la campanie cu un singur talon.

Este interzisa cumularea mai multor vouchere.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

Organizatorul evenimentului nu va avea nici o raspundere derivand din si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra formularului de inscriere in concurs. Organizatorul evenimentului va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie promotionala, in conformitate cu prevederile legii 677/2001.

Prin participarea la evenimentul „Revista A-HA Primavara 2018 ” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la aceast eveniment si anuntarii castigatorilor. Datele acestora vor fi pastrate in contabilitatea firmei potrivit normelor fiscale.

Participantilor la evenimentul  „Revista A-HA Primavara 2018” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date ;
 • dreptul de interventie asupra datelor ;
 • dreptul de opozitie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii pot trimite o cerere scrisa S.C. SEVERIN SHOPPING CENTER SRL cu punctul de lucru in : B-dul. Mihai Viteazu, nr 78, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinti, Romania

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Impozitul aferent premiilor acordate va fi achitat de castigatorul premiului, respectand reglementarile fiscale in vigoare (Nu este cazul).

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din  Bucuresti

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va putea fi intrerupta inainte de termen doar in caz de:

 • forta majora ;
 • printr-o decizie a organizatorului, nu inainte de a anunta publicul;
 • daca premiile oferite in cadrul campaniei se epuizeaza mai devreme .

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit la cerere la biroul administrativ al centrului comercial Severin Shopping Center din B-dul. Mihai Viteazu, Nr. 78, la biroul de informatii Severin Shopping Center din zona magazinului Benvenuti, pe web site-ul www.severinshoppingcenter.ro , cat si pe pagina oficiala de facebook www.facebook.com/SeverinShoppingCenter .

Prin participarea la aceasta campanie promotionala, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament.

 

S.C. SEVERIN SHOPPING CENTER S.R.L.

Imputernicit

Regulament Parcare

 

Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata

din parcarea centrului comercial “Severin Shopping Center”

aflat in proprietatea S.C. SEVERIN SHOPPING CENTER  S.R.L.

 

 

PREAMBUL

Prezentul Regulament stabileste regulile generale care trebuie respectate de catre toti vizitatorii “Severin Shopping Center” (“Centrul Comercial”) si in special de catre conducatorii auto care folosesc parcarea Centrului Comercial, in scopul utilizarii cat mai eficiente a locurilor de parcare existente si a fluidizarii traficului.

Parcarea Centrului Comercial reprezinta o proprietate privata iar accesul conducatorilor auto in interiorul ei se face doar in conditiile respectarii prezentului Regulament si a legislatiei rutiere. Conform legislatiei rutiere aplicabile, parcarea Centrului Comercial se clasifica si se incadreaza in categoria drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice; administratorul drumului/ parcarii este Proprietarul Centrului Comercial.

Prin intrarea in parcarea Centrului Comercial, conducatorul autovehiculului accepta si se obliga sa respecte conditiile prezentului Regulament.

 

CAPITOLUL 1 – DISPOZITII GENERALE

Art.1. In sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spatiile special amenajate pe terenul situate in vecinatatea Centrului Comercial, delimitate prin marcaje perpendiculare sau oblice fata de marginea partii carosabile.

Art.2. Fiecare conducator auto are obligatia sa parcheze corespunzator autovehiculul astfel incat sa ocupe un singur loc de parcare si sa nu ingreuneze/impiedice ocuparea locurilor de parcare aflate in imediata apropiere.

Art.3. Administratia Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcarii in care se vor aplica reguli specifice asa cum va stabili Proprietarul  Centrului Comercial.

Art.4. Accesul in parcarea Centrului Comercial se realizeaza prin intrarea efectivape la fiecare punct de intrare.

 

CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL DE FUNCTIONARE A PARCARII CU PLATA

Art.5 Programul de functionare al parcarii Centrului Comercial este urmatorul:

Luni – Duminica in intervalul orar 08:00-22:00

Art.6 In functie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situatii exceptionale, Administratia Centrulului Comercial poate restrictiona temporar accesul in incinta parcarii.

Art.7 Autovehiculele parcate cu incalcarea prezentului Regulament vor fi blocate si/sau ridicate, trasportate si depozitate/ amplasate in locuri speciale in scopul fluidizarii traficului si constientizarii conducatorilor acestora cu privire la necesitatea respectarii prezentului Regulament, pe cheltuiala detinatorului sau conducatorului autovehiculului respectiv.

Art.8 Pentru deblocarea autovehiculelor (atat a celor ridicate cat si a celor care nu au fost ridicate), conducatorilor acestora li se va percepe un tarif de 100 (o suta) lei (TVA inclus), ce reprezinta contravaloarea serviciului de deblocare. Suma va fi achitata in intervalul 10:00-22:00 la punctele de plata mai sus mentionate, iar in intervalul 22:00 – 10:00 direct catre reprezentantul Centrului Comercial apeland numarul de telefon 0352.401.212, anterior deblocarii autovehiculului. In situatia in care autovehiculele blocate au fost ridicate, achitarea contravalorii deblocarii nu include si nu exclude taxa reprezentand serviciile de ridicare, transport si depozitare.

 

CAPITOLUL 3 – REGULILE DE TRAFIC SI PARCARE

Art.9 Administratia Centrulului Comercial isi rezerva dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule in incinta parcarii.

Art.10 Viteza maxima de deplasare in interiorul parcarii este de 5 km/h, iar conducatorii auto sunt obligati sa respecte cu strictete semnificatiile marcajelor si ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tractiune animala sau celor cu remorci.

Art.11 Parcarea autovehiculelor este permisa numai in spatiile special amenajate in acest scop, marcate corespunzator.

Art.12 Este interzis accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare.

Art.13 Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de catre autovehiculele ce au afisat cardul-legitimatie eliberat de autoritatile competente, care contine semnul international reprezentativ . Persoanele cu handicap care detin cardul-legitimatie au dreptul de a parca pe locurile special amenajate si marcate in acest sens.

Art.14 Intrarea in parcare reprezinta acordul tacit al conducatorului auto privind aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor Art.8 si 9, cu privire la blocarea si/sau ridicarea, transportulsi amplasarea/depozitarea in locuri speciale a autovehiculelor parcate neregulamentar sau cu incalcarea prezentului Regulament, precum si cu privire la aplicarea tarifelor aferente blocarii si/sau ridicarii, transportarii si depozitarii acestora.

Art.15 Administratia Centrulului Comercial va duce la indeplinire prezentul Regulament si va aplica sanctiuni corespunzatoare. In cazul in care se incalca prevederile legale in vigoare, Administratia Centrulului Comercial va informa organele abilitate ale statului in vederea constatarii faptei si aplicarii de sanctiuni corespunzatoare.

Art.16 In parcarea Centrului Comercial este interzisa orice fel de manifestare zgomotoasa prin orice cale, cu exceptia cazurilor in care exista aprobarea prealabila in scris a Administratiei Centrului Comercial.

Art.17 Conducatorii auto, clientii si vizitatorii se obliga si accepta urmatoarele:

 1. Sa nu utilizeze parcarea pentru activitati periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cersetoriei;
 2. Sa nu utilizeze parcarea in vederea reparatiei autovehiculelor, activitatilor de mentenanta auto sau altor activitati de acest gen;
 3. Sa nu organizeze in parcare nicio reuniune politica sau publica, greve, spectacole sau activitati comerciale;
 4. Sa nu campeze in parcare si sa nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activitati in aria acesteia;
 5. Sa nu distribuie materiale publicitare sau alte afisaje fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;
 6. Sa nu intreprinda nimic de natura a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atat parcarii cat si utilizatorilor acesteia;
 7. Sa nu lase in autovehicule animale nesupravegheate sau substante periculoase;
 8. Sa nu lase minorii nesupravegheati in parcare sau in autovehiculele parcate;
 9. Sa nu desfasoare sesiuni foto profesionale fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;
 10. Sa nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;
 11. Sa nu stationeze voluntar autovehiculele cu motorul aflat in functiune;
 12. Sa nu polueze cu substante inflamabile, periculoase ori de natura organica;
 13. Sa nu initieze, sau sa participe la intreceri in cadrul parcarii, fara acordul Administratiei  Centrului Comercial;
 14. Sa nu-si lase la vedere bunurile, Administratia si/sau Proprietarul  Centrului Comercial neasumandu-si raspunderea pentru disparitia acestora;
 15. Sa pastreze curatenia in cadrul parcarii si sa arunce resturile in locurile special amenajate;
 16. Sa nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalti participanti la trafic;
 17. Sa nu-si testeze masina in cadrul parcarii;
 18. Sa nu deterioreze parcarea, sau orice elemente ale acesteia;
 19. Sa parcheze in locurile special amenajate, fara a afecta dreptul la parcare al celorlalti utilizatori ai parcarii;
 20. Sa nu parcheze autovehiculele pe un interval mai mare de 48 de ore consecutive.

 

Art.18 Administratia Centrulului Comercial va asigura utilizatorilor parcarii conditii civilizate de parcare, respectiv curatarea si iluminarea corespunzatoare a locurilor de parcare dupa lasarea intunericului. In situatia in care exista camere video instalate in parcare, acestea sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; inregistrarile video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispozitia autoritatilor.

Art.19 Este interzisa parcarea pe termen lung (perioada mai mare de 2 zile calendaristice consecutive) pe locurile de parcare, iar Administratia Centrului Comercial poate inlatura din incinta parcarii, pe cheltuiala conducatorului auto, orice autovehicul ce depaseste acest termen.

 

CAPITOLUL 4 – OBLIGATIILE CONDUCATORULUI AUTO

Art.20 Conducatorul auto este obligat sa respecte in totalitate Regulamentul de functionare a parcarii Centrului Comercial, iar in cazul in care va incalca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducatorului in cauza i se va aplica sanctiunea corespunzatoare, inclusiv blocarea si/sau ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului parcat necorespunzator sau cu incalcarea prevederilor prezentului Regulament sau ale legislatiei aplicabile.

Art.21 Eventualele avarii produse atat autovehiculelor proprii cat si altor autovehicule sau instalatii de catre conducatorii auto, pe timpul deplasarii sau stationarii in incinta parcarii Centrului Comercial vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea raspunderii Administratiei si/sau Proprietarului Centrului Comercial.

Art.22 La parcarea autovehiculelor, conducatorul auto este obligat sa isi asigure bunurile lasate in interiorul autovehiculului prin inchiderea usilor, capotelor motor si portbagajului, a geamurilor, trapei, busonului rezervor etc., Administratia si/sau Proprietarul Centrulului Comercial neraspunzand in nici un fel pentru securitatea acestora.

Art.23 Ocupantilor autovehiculelor li se recomanda sa nu isi lase bunuri de valoare in autovehicule, indiferent de zona in care se afla, Administratia si/sau Proprietarul Centrulului Comercial  nefiind responsabil de disparitia acestora.

Art.24 Conducatorii autovehiculelor si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor sunt obligati sa respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea si Stingerea Incendiilor), precum si indicatiile reprezentantilor Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct raspunzatori pentru eventualele prejudicii cauzate.

Art.25 Conducatorul autovehiculului si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor vor mentine curatenia la locul de parcare si nu vor depozita niciun fel de materiale in incinta parcarii, deseurile fiind aruncate in cosurile de gunoi instalate.

 

CAPITOLUL 5 – SANCTIUNI

Art.26 Constituie abatere de la prezentul Regulament si se sanctioneaza cu blocarea rotilor autovehiculului:

 1. oprirea sau stationarea vehiculului pe alte locuri decat cele special amenajate si marcate corespunzator sau ocupand mai multe locuri de parcare, in dreptul cailor de acces/evacuare sau pe locurile de parcare destinate persoanelor cu mobilitate redusa fara a avea acest drept;
 2. expunerea spre vanzare a autovehiculului in parcare, fara o aprobare prealabila din partea Administratiei Centrului Comercial.

Art.27 Conducerea repetata a autovehiculului cu viteza in parcare se va sanctiona cu restrictionarea accesului in parcare a autovehiculului respective.

Art.28 Constatarea abaterilor se face in conformitate cu prezentul Regulament si cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare referitoare la circulatia pe drumurile publice, de catre agentii de paza sau alti angajati ai Centrului Comercial.

 

CAPITOLUL 6 – BLOCAREA SI/SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI

Art.29 Vor fi supuse blocarii si/sau ridicarii, transportarii si depozitarii cu precadere, si la latitudinea Administratiei Centrului Comercial, autovehiculele care blocheaza ori ingreuneaza circulatia, autovehiculele parcate in alte locuri de parcare decat cele special amenajate si marcate deasupra cu lumina verde autovehiculele parcate pe o perioada mai mare decat cea prevazuta la art. 20, precum si cele care ocupa locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap fara a detine cardul-legitimatie mentionat la Art.14. Conducatorul vehiculului accepta in mod expres blocarea rotilor, precum si ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului in locuri special destinate la interiorul si/sau exteriorul Centrului Comercial, de catre companii externalizate sau de catre Administatia Centrului Comercial, in caz de parcare inadecvata sau abandonul vehiculului pentru o perioada de timp ce depaseste 2 zile calendaristice consecutive, caz in care conducatorul vehiculului va plati integral  toate costurile de ridicare transport si depozitare, la nivelul costurilor furnizorului extern de servicii, plus taxa de deblocare mentionata la Art. 9 de mai sus. Administratia Centrului Comercial si/sau Proprietarul Centrului Comercial, nu isi asuma raspunderea pentru prejudiciile ce pot aparea ca urmare a blocarii si/sau ridicarii transportului si/sau  depozitarii autovehiculului.

Art.30 Se va bloca una din rotile din fata ale autovehiculului. Dispozitivul de blocare a rotii va avea culoarea galbena si va asigura imposibilitatea indepartarii acestuia, nepermitand demontarea rotii blocate. Autovehiculele ridicate vor fi amplasate in locuri special amenajate, avand blocata roata din fata. Dupa ridicarea autovehiculului, prin sistemul de sonorizare intern al Centrului Comercial se va anunta ridicarea mentionandu-se numarul autovehiculului ridicat.

Art.31 Anterior blocarii rotilor sau ridicarii autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate in vederea dovedirii incalcarii prezentului Regulament de catre conducatorii auto. De asemenea, dupa blocarea rotii vor fi realizate fotografii cu autovehiculul avand roata blocata. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicata o instiintare care va cuprinde informatii cu privire la abaterea savarsita precum si la pasii pe care conducatorul auto trebuie sa-i urmeze pentru deblocarea autovehiculului, respectiv completarea unui formular la biroul InfoPoint din cadrul Centrului Comercial, plata tarifului de deblocare si semnarea procesului verbal de deblocare a rotii.

Art.32 Deblocarea rotilor se face dupa ce in prealabil i-au fost reamintite conducatorului auto prevederile Regulamentului.

 

CAPITOLUL 7 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

Art.33 Personalul de paza al Centrului Comercial nu are atributiuni de paza a autovehiculelor parcate in incinta parcarii.

Art.34 Proprietarul Centrulului Comercial nu isi asuma in niciun fel responsabilitatea civila sau penala pentru orice paguba sau prejudiciu cauzat autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocarii si/sau ridicarii transportarii si depozitarii lor, pentru bunurile lasate in interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum si pentru orice fel de daune cauzate de clientii Centrului Comercial sau de terte persoane, autovehiculelor aflate in parcare. Administratia Centrului Comercial si a parcarii nu are nici o responsabilitate dupa recuperarea tichetului de la conducatorul auto si iesirea autovehiculului din parcare.

 

CAPITOLUL 8 – DISPOZITII FINALE

Art.35 Proprietarul  Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament fara o notificare in prealabil.

Art.36 Autovehiculelor abandonate in parcarea Centrului Comercial li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare. Se considera abandonat orice autovehicul parcat pe o durata care depaseste 2 zile calendaristice consecutive.

Art.37 Prevederile prezentului Regulament se aplica si autovehiculelor destinate aprovizionarii sau livrarii, precum si celor care efectueaza servicii de taximetrie.

Art.38 Prezentul Regulament si extrase din acesta vor fi afisate cat mai vizibil atat la intrarile cat si in interiorul parcarii.

 

Administratia Centrului Comercial