Regulamentul oficial al „Revistei A-HA! Primavara 2018”

12/12/2017

Regulamentul oficial al „Revistei A-HA! Primavara 2018”

Perioada: Martie – Mai  2018 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL EVENIMENTULUI

Organizatorul este S.C. SEVERIN SHOPPING CENTER S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, strada Barbu Vacarescu , nr 301-311, etaj 3,biroul nr. 26, sector 2, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/12452/2012, cod fiscal RO 30831966, cont IBAN RO25 RZBR 0000 0600 1747 6142, deschis la RAIFFEISEN BANK, punct de lucru in Severin Shopping Center , reprezentata prin Dna. Stanica Mihaela Adriana,  in calitate de Imputernicit.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII EVENIMENTULUI

Aceast eveniment este organizat si va avea loc in incinta centrului Comercial Severin Shopping Center, B-dul Mihai Viteazu, Nr. 78, Drobeta Turnu Severin.

Perioada de desfasurare a evenimentului este Martie – Mai 2018

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE

La aceasta promotie vor participa persoanele care in perioada Martie – Mai 2018 se vor prezenta cu talonul decupat din Revista A-HA Primavara 2018 si se vor incadra in primii 500 de clienti.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala este deschisă tuturor clientilor care au împlinit vârsta de 18 ani , pana la data inceperii campaniei, cu excepția angajatilor societății SC NEPI INVESTMENT MANAGEMENT SA, colaboratorii, angajații locatarilor Centrului Comercial Severin Shopping Center, ai agentiilor implicate în aceasta campanie promotionala, precum și sotii/sotiile ori rudele de gradul întâi ale acestora.

SECTIUNEA 5.

MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Mecanism campanie:

Primii 500 de clienti care se vor prezenta cu talonul decupat din Revista A-HA Primavara 2018 pana la  data de 31 Mai 2018  vor primi pe loc un voucher in valoare de 20 de lei valabil in magzinele de pe galeria Centrului Comercial.

Se vor oferi 500 vouchere  în valoare de 20 lei inclus tva pe care îl pot cheltui în unul din magazinele: New Yorker, Lee Cooper, Poema, Musse, C&A, Benvenuti, Takko, Noriel, B&B Collection, Deichman, Fanylux, Fun Planet, KFC, Orsay, Curatatoria Perla, Play Again, Various Brands,  Yellow Pizza;

Clientii vor putea beneficia de premiul castigat doar daca vor completa datele de identificare in sistemul electronic al aplicatiei de colectare date personale Nepi Profiles de la biroul de informatii Severin Shopping Center si vor semna electronic in cadrul aplicatiei.

Premiul va fi primit pe loc la biroul de informatii.

Toate campurile aflate in sistemul aplicatiei de colectare date personale trebuie completate corect si complet.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL EVENIMENTULUI

La acesta campanie sunt oferite in total 500 vouchere valabile in magazinele Centrului Comercial specificate la sectiunea 5 . Valoarea totala a voucherelor fiind de 10.000 de lei.

Premiul va fi acordat conform mecanismului evenimentului prezentat la sectiunea 5.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

Mecanism

Primii 500 de clienti care se vor prezenta la Biroul de Informatii cu talonul decupat din Revista A-HA Primavara 2018 in perioada Martie – Mai 2018 vor primi pe loc un premiu : vouchere in valoare de 20 lei pe care îl pot cheltui în unul din magazinele : New Yorker, Lee Cooper, Poema, Musse, C&A, Benvenuti, Takko, Noriel, B&B Collection, Deichman, Fanylux, Fun Planet, KFC, Orsay, Curatatoria Perla, Play Again, Various Brands, Yellow Pizza.

Participarea la aceasta campanie promotionala implica acordul ca numele, adresa castigatorilor sa poata fi publicate si utilizate de catre organizator in materiale audio, foto si video, in mod gratuit.

Acordarea premiilor

In urma verificarii indeplinirii conditiilor din prezentul Regulament, castigatorul va primii pe loc  voucherul  descris la Sectiunea 6.

Este interzisa solicitarea si acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in prezenta campanie.

Premiile sunt in numar limitat de 500 vouchere ( 1 voucher avand valoare de 20 de lei).

Un client are dreptul de participare o singura data la campanie cu un singur talon.

Este interzisa cumularea mai multor vouchere.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

Organizatorul evenimentului nu va avea nici o raspundere derivand din si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra formularului de inscriere in concurs. Organizatorul evenimentului va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie promotionala, in conformitate cu prevederile legii 677/2001.

Prin participarea la evenimentul „Revista A-HA Primavara 2018 ” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la aceast eveniment si anuntarii castigatorilor. Datele acestora vor fi pastrate in contabilitatea firmei potrivit normelor fiscale.

Participantilor la evenimentul  „Revista A-HA Primavara 2018” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

  • dreptul de acces la date ;
  • dreptul de interventie asupra datelor ;
  • dreptul de opozitie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii pot trimite o cerere scrisa S.C. SEVERIN SHOPPING CENTER SRL cu punctul de lucru in : B-dul. Mihai Viteazu, nr 78, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinti, Romania

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Impozitul aferent premiilor acordate va fi achitat de castigatorul premiului, respectand reglementarile fiscale in vigoare (Nu este cazul).

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din  Bucuresti

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va putea fi intrerupta inainte de termen doar in caz de:

  • forta majora ;
  • printr-o decizie a organizatorului, nu inainte de a anunta publicul;
  • daca premiile oferite in cadrul campaniei se epuizeaza mai devreme .

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit la cerere la biroul administrativ al centrului comercial Severin Shopping Center din B-dul. Mihai Viteazu, Nr. 78, la biroul de informatii Severin Shopping Center din zona magazinului Benvenuti, pe web site-ul www.severinshoppingcenter.ro , cat si pe pagina oficiala de facebook www.facebook.com/SeverinShoppingCenter .

Prin participarea la aceasta campanie promotionala, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament.

 

S.C. SEVERIN SHOPPING CENTER S.R.L.

Imputernicit

Sari la bara de unelte

Esti sigur ca vrei sa dezactivezi contul?

Dezactivează

Pentru a avea acces la această funcţionalitate, trebuie să te loghezi.

Conectează-te cu Facebook

sau

Autentificare

Înregistrare

Unde îl salvăm? Alege colecția

Creează o colecție nouă
Colecțiile tale

Înapoi

Please turn your device to portrait